Year Make Model Engine
2014 GMC YUKON V8 - 5.3L - EcoTec3
2014 CHEVROLET SUBURBAN V8 - 5.3L - EcoTec3
2014 CHEVROLET TAHOE V8 - 5.3L - EcoTec3
2014 CHEVROLET SILVERADO 1500 V8 - 5.3L - EcoTec3
2014 GMC SIERRA 1500 V8 - 5.3L - EcoTec3
2014 CHEVROLET CAPRICE V8 - 6.0L
2015 CHEVROLET SUBURBAN V8 - 5.3L - EcoTec3
2015 GMC YUKON V8 - 5.3L - EcoTec3
2015 CHEVROLET TAHOE V8 - 5.3L - EcoTec3
2015 CHEVROLET SILVERADO 1500 V8 - 5.3L - EcoTec3
2015 GMC SIERRA 1500 V8 - 5.3L - Eco Tec3
2015 CHEVROLET CAPRICE V8 - 6.0L
2015 GMC SIERRA 1500 V8 - 5.3L - EcoTec3
2016 CADILLAC ESCALADE - HYBRID V8 - 6L
2016 GMC SIERRA 1500 V8 - 5.3L - Eco Tec3
2016 CHEVROLET SILVERADO 1500 V8 - 5.3L - EcoTec3
2016 CHEVROLET SUBURBAN V8 - 5.3L - EcoTec3
2016 CHEVROLET SUBURBAN V8 - 6.0L - EcoTec3
2016 CHEVROLET TAHOE V8 - 5.3L - EcoTec3
2016 GMC YUKON V8 - 5.3L - EcoTec3
2016 GMC YUKON V8 - 6.0L - EcoTec3
2016 CHEVROLET CAPRICE V8 - 6.0L
2016 GMC SIERRA 1500 V8 - 5.3L - EcoTec3
2017 CHEVROLET CAPRICE V8 - 6.0L
2017 CHEVROLET SILVERADO 1500 V8 - 5.3L - EcoTec3
2017 CHEVROLET SUBURBAN V8 - 5.3L - EcoTec3
2017 CHEVROLET TAHOE V8 - 5.3L - EcoTec3
2017 GMC SIERRA 1500 V8 - 5.3L - Eco Tec3
2017 GMC YUKON V8 - 5.3L - EcoTec3
2017 GMC SIERRA 1500 V8 - 5.3L - EcoTec3