Year Make Model Engine
2001 HYUNDAI SANTA FE L4 - 2.4L
2002 HYUNDAI SANTA FE L4 - 2.4L
2003 HYUNDAI SANTA FE L4 - 2.4L
2004 HYUNDAI SANTA FE L4 - 2.4L
2005 HYUNDAI SANTA FE L4 - 2.4L