Year Make Model Engine
2016 CHEVROLET SILVERADO 3500 V8 - 6L
2017 CADILLAC ESCALADE V8 - 6.2L
2017 CHEVROLET SILVERADO 1500 V6 - 4.3L - EcoTec3
2017 CHEVROLET SILVERADO 1500 V8 - 5.3L - EcoTec3
2017 CHEVROLET SILVERADO 3500 V8 - 6L
2017 CHEVROLET SUBURBAN V8 - 5.3L - EcoTec3
2017 CHEVROLET TAHOE V8 - 5.3L - EcoTec3
2017 GMC SIERRA 1500 V6 - 4.3L - EcoTec3
2017 GMC SIERRA 1500 V8 - 5.3L - Eco Tec3
2017 GMC SIERRA 3500 V8 - 6L
2017 GMC YUKON V8 - 5.3L - EcoTec3
2017 GMC YUKON V8 - 6.2L